Fordelen med å velge dyrekiropraktikk

Økt bevegelse og funksjon i ledd

Forebygging og behandling av stiv og øm muskulatur

Bedre dyrevelferd og økt prestasjon

Skadeforebygging

Symptomer og tegn på plager i muskel-og skjelettsystemet

Endret holdning

Dårlig koordinasjon

Halthet

Stivhet

Sensitiv til berøring og overdrevet kløing eller slikking

Sleper klørne mot underlaget

Nedsatt aktivitet

Problemer med fart og enkelte gang arter

Vanskeligheter med å reise seg

Ujevn muskulatur

Uregelmessig gange

Vegring for å hoppe/ta sats/gå opp og ned trapper

Endret adferd

Manglende bevegelse i ryggraden

Strekke seg overdrevent mye

Dårlig til å riste seg

Halen bæres til en side

Behandling

Behandlingen består av leddmanipulasjonen, bløtvevsbehandling som massasje, triggerpunktbehandling og traksjon. Målet er å øke bevegelsen i ledd og muskulatur, redusere muskel spasmer og smerte, samt stimulere nervesystemet.

Vi har et ønsker om et tverrfaglig samarbeid med andre verterinærer og spesialister, for å kunne gi dyret optimal behandling. Behandlingen er derfor en komplementær behandling og ikke en erstatning for veterinærmedisisn.