Behandlingen kan komme alle til nytte, ikke bare idrettsutøvere. Vi motiverer pasientene til aktivt å ta ansvar for egen helse.