Behandling av nyfødt/spedbarn

Det å bli født er en stor påkjenning for kroppen, og det er utrolig hvor mye et spedbarn tåler. Vi er laget for å tåle det enorme trykket vi utsettes for på vei ut av fødselskanalen, men noen ganger kan belastningen være ekstra stor. For eksempel kan bruk av vakum eller tang, setefødsel eller dersom barnet har ligget veldig trangt i magen til mor føre til spenninger i muskel- og skjelettsystemet til barnet.

Overgangen fra mors liv til den virkelige verden kan være en ekstra stor påkjenning hvis man har hatt keisersnitt, en lang eller kort fødsel. Da kan spedbarnets hode og kropp få problemer med å tilpasse seg forandringene i omgivelsene. Denne påkjenningen kan føre til spenning og låsning i ryggraden.

Spenning og låsninger kan gi ulike plager hos den nyfødte. Spedbarn og barn kan på lik linje med voksne har plager og vondt. Måten å kommunisere dette på endrer seg selvsagt i takt med alderen. Spedbarn og barn uttrykker seg på en annen måte enn voksne, ved for eksempel irritabilitet, økt gråt, og søvnvansker. Alle barn er forskjellige og den såkalte ”normalen” har store variasjoner. En del av punktene under er normaltilstander som mange barn og babyer gjennomgår, kanskje også periodevis.

Vanlige årsaker til at småbarnsforeldre oppsøker oss

Generellurolighet, utilpasshet kolikk og kolikkliknende symptomer

Økt / endret gråtemønster / utrøstelig gråt

Søvnproblemer

Asymmetrier / skjevehoder / flatt område på hodet

Kroppsligasymmetri / holdningsendringer

Favorittside / tvangsside / nakkeproblemer / nedsattbevegelse i nakke

Muskel og skjelettplager hos babyer med tungebåndsproblematikk

Ammeveiledning

Spørsmål om allergier og intoleranser

Motoriske problemer

Problemer med å løftehodet liggende på magen, krabbe eller gangeproblemer

Forsinket utvikling

Forebygging/øvelser og råd

Baby behandlings video